Ogłoszenie nr 540397102-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773506-N-2020
Data: 29/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 93108261000000, ul. Warszawska  2, 52-114  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 428 631, e-mail przetargi@falkiewicza.internetdsl.pl, faks 713 465 172.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr 6 Nazwa: Pojemniki i talerze jednorazowego użytku 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31.01.2022
W ogłoszeniu powinno być: zęść nr 6 Nazwa: Pojemniki i talerze jednorazowego użytku 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2021

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych