Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510407372-N-2021 z dnia 2021-01-22 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakopane

Ogłoszenie nr 540554378-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 769103-N-2020
Data: 18/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-12-29, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2021-01-04, godzina: 12:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych