Ogłoszenie nr 540174205-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.
Kańczuga:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584069-N-2020
Data: 11/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała, Krajowy numer identyfikacyjny 65003895300000, ul. Łopuszka Mała  13, 37-220  Kańczuga, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 424 448, e-mail fundacjawzrastanie@wp.pl, faks 166 424 448.
Adres strony internetowej (url): https://wzrastanie.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej (URL): www.gminalancut.pl
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej (URL): https://wzrastanie.com.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
W ogłoszeniu powinno być: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Fundacja

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych