Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510072588-N-2019 z dnia 2019-04-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wągrowiec

Ogłoszenie nr 540019448-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 506866-N-2019
Data: 24/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 000306638, ul. Kościuszki  74, 62-100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail zampub@szpitalwagrowiec.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-07, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych