Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500035926-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591843-N-2017
Data: 21/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00683   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy dekoracji Dysponowanie narzędziami należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy dekoracji Dysponowanie narzędziami należy wykazać w załączniku załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający uzna,że w Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach: - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy dekoracji Dysponowanie narzędziami należy wykazać w załączniku załącznik nr 8 do SIWZ.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych