Ogłoszenie nr 540182734-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510121724-N-2019
Data: 17/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 30 38 635, e-mail andrzej.barwinski@strawczyn.pl, faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl, http://sckis.strawczyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2)
W ogłoszeniu jest: IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 195909.33 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 191392.63 Waluta PLN

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych