Ogłoszenie nr 540402183-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776029-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 00029193100000, ul. Zyty  21, 65-046  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3298360, e-mail dyrekcja@rckik.zgora.pl, K.Radczyc@rckik.internetdsl.pl, faks 68 3298399.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 19.01.2021, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 21.01.2021, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych