Ogłoszenie nr 540278806-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Wąsewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633507-N-2019
Data: 06/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie , Krajowy numer identyfikacyjny 363453418, ul. Zastawska  13, 07-311  Wąsewo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 29 645 80 00, e-mail biblioteka@wasewo.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.wasewo.pl/biblioteka/blog.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych