Ogłoszenie nr 540263599-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Sułów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 623984-N-2019
Data: 19/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Sułów  63, 22-448  Sułów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.
Adres strony internetowej (url): www.sulow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie, Sułów 64, 22-448 Sułów (działki nr 492/2, 493/1, 494, 1512) polegające na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian fundamentowych, nawierzchni utwardzonych- opaski, wymianie oświetlenia wewnątrz na oświetlenie LED, wymianie instalacji C.O. oraz wymianie kotła C.O , wyposażonego w system zarządzania energią z kotłownią na pellet wraz z instalacją.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie, Sułów 64, 22-448 Sułów (działki nr 492/2, 493/1, 494, 1512) polegające na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian fundamentowych, nawierzchni utwardzonych- opaski, wymianie oświetlenia wewnątrz na oświetlenie LED, wymianie instalacji C.O. oraz wymianie kotła C.O , wyposażonego w system zarządzania energią z kotłownią na pellet wraz z instalacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, schemat technologiczny kotłowni (przedstawia on rozwinięcia ilości zaworów potrzebnych do zastosowania w kotłowni wraz z rozwinięciem średnicy rur, zastosowano w kotłowni jedno naczynie) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych