Ogłoszenie nr 540204092-N-2020 z dnia 18-10-2020 r.
Prochowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596569-N-2020
Data: 13-10-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Komunalny "Wodociąg Lisowice", Krajowy numer identyfikacyjny 39018314200000, ul. Rynek  7, 59-230  Prochowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 85 85 149, e-mail e.rogos@prochowice.com, faks 76 85 85 149.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wodociaglisowice.mserwer.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data : 2020-10-23, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data : 2020-10-30, godzina 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych