Ogłoszenie nr 540436258-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510067442-N-2020
Data: 20/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126, 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (url): www.rziwroclaw.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 6870734.87
W ogłoszeniu powinno być: 7137144,29

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych