Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500110604-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500110862-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500120692-N-2018 z dnia 2018-05-29 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500131360-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500131963-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500137093-N-2018 z dnia 2018-06-15 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500137245-N-2018 z dnia 2018-06-15 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice
Ogłoszenie nr 500181616-N-2018 z dnia 2018-08-01 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Polkowice

Ogłoszenie nr 500063245-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.
Polkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530186-N-2018
Data: 14/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 39055799600000, ul. ul. Skalników  6, 59101   Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 74 65 101, e-mail a.gurdak@zs.polkowice.pl, faks 76 74 65 180.
Adres strony internetowej (url): www.zs.polkowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-26, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 14:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych