Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540033607-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.
Nakło nad Notecią:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511340-N-2019
Data: 07/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nakło nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7, 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-naklo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: 26.02.2019
W ogłoszeniu powinno być: 01.03.2019

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych