Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500089803-N-2018 z dnia 24-04-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 548753-N-2018
Data: 23/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Krajowy numer identyfikacyjny 25485800000, ul. ul. Grochowa  23, 30731   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 653 27 44, e-mail elzbietatrepa@gmail.com, faks 12 653 27 44.
Adres strony internetowej (url): www.zs2.krakow.oswiata.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1.4 Komunikacja
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: adres strony internetowej: www.zs2.krakow.oseiata.org.pl
W ogłoszeniu powinno być: adres strony internetowej: www.zs2.krakow.oswiata.org.pl

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Całkowita wartość zamówienia bez vat: 161 370.11 PLN

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych