Ogłoszenie nr 500294096-N-2018 z dnia 07.12.2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 658047-N-2018
Data: 05/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00683   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Wstawiono nieprawidłowy Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy); Brak załącznika nr 6 - Formularza cenowego
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawny Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dołącza Załącznik nr 6 - Formularz cenowy

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych