Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510065598-N-2019 z dnia 2019-04-04 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nakło nad Notecią

Ogłoszenie nr 540029617-N-2019 z dnia 14-02-2019 r.
Nakło nad Notecią:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511340-N-2019
Data: 07/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nakło nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7, 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.gmina-naklo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: 25.02.2019
W ogłoszeniu powinno być: 26.02.2019

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych