Ogłoszenie nr 540434352-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Nakło nad Notecią:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773688-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nakło nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7, 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail kobza.alicja@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-naklo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 27.07.2021r.
W ogłoszeniu powinno być: 17.08.2021r.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych