Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510203023-N-2020 z dnia 2020-10-16 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Górno

Ogłoszenie nr 540162313-N-2020 z dnia 28.08.2020 r.
Górno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578775-N-2020
Data: 27/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych w Górnie, Krajowy numer identyfikacyjny 29245118200000, ul. Górno  169, 26-008  Górno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 30 23 204, e-mail mk@zuk-gorno.pl, faks 41 30 23 204.
Adres strony internetowej (url): www.zuk-gorno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CEDZYNIE
W ogłoszeniu powinno być: USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNO

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych