Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500058222-N-2018 z dnia 16-03-2018 r.
Praszka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 527768-N-2018
Data: 07/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia: a) parametry techniczne:  koparko- ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogo-wym, posiadająca certyfikat CE,  rok produkcji 2017 lub 2018 (fabrycznie nowa),  masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg,  silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej 100 KM do 115KM, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F,  maksymalna pojemność silnika 4400 dm3,  napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś,  koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania: przednie 20” i tylne w rozmiarze od 26”do 30”,  blokada mechanizmu różnicowego,  skrzynia biegów maszyny automatyczna typu PowerShift lub AutoShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył,  2 niezależne układy hamowania,  system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,  układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 150 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200bar,  stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne,  zawory odcinające na łyżce i podporach ,  błotniki kół przednich i tylnych,  kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażonym w ogrzewanie, radio ,drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza, światła robocze z przodu z boku i z tyłu, zapewniające prawidłowe oświetlenie obszaru pracy  zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów,  oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania. b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:  sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticków,  musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,  łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min 6 w jednym- możliwość spychania , ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowa-na na sworznie do ramion koparko-ładowarki, zamontowanymi na łyżce widłami,  pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokości łyżki od 2,3 m do 2,4 m,  maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,  udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3400 kg,  siła zrywania łyżki ładowarkowej minimum 45 kN. c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:  sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,  musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,  szybkozłącze koparkowe mechaniczne,  łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i 400 mm,  łyżka skarpowa 1500 mm wychylna, (hydrauliczna),  ramię koparowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),  głębokość kopania minimum 5,70 m,  wysokość załadunku minimum 4,6 m,  udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 850 kg,  siła odspajania łyżki kopiącej minimum 52 kN,  zasięg koparki na poziomie gruntu minimum 6,10 m,  instalacja hydrauliczna do młota, wiertnicy.
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia: a) parametry techniczne:  koparko- ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat CE,  rok produkcji 2017 lub 2018 (fabrycznie nowa),  masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg,  silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej 100 KM do 115KM, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F,  maksymalna pojemność silnika 4400 dm3,  napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś,  koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania: przednie 20”i tylne w rozmiarze od 26”do 30”,  blokada mechanizmu różnicowego,  skrzynia biegów maszyny automatyczna typu PowerShift lub AutoShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył,  2 niezależne układy hamowania,  system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,  układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 150 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200bar,  stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne,  zawory odcinające na obu łyżkach (koparkowa, ładowarkowa) i podporach,  błotniki kół przednich i tylnych,  kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażonym w ogrzewanie, radio ,drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza, światła robocze z przodu z boku i z tyłu, zapewniające prawidłowe oświetlenie obszaru pracy  zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów,  oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania. b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:  sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticków,  musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,  łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min 6 w jednym- możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, zamontowanymi na łyżce widłami,  pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokości łyżki od 2,3 m do 2,5 m,  maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,  udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3100 kg,  siła zrywania łyżki ładowarkowej minimum 45 kN. c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:  sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,  musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,  szybkozłącze koparkowe mechaniczne,  łyżki koparkowe o szerokości odpowiednio w przedziałach: 580÷630 mm i 400÷450 mm,  łyżka skarpowa 1500 mm wychylna, (hydrauliczna),  ramię koparowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),  głębokość kopania minimum 5,4 m,  wysokość załadunku minimum 4,4 m,  udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 850 kg,  siła odspajania łyżki kopiącej minimum 52 kN,  zasięg koparki na poziomie gruntu minimum 6,10 m,  instalacja hydrauliczna do młota, wiertnicy. d) wymagania dodatkowe:  gwarancja na oferowaną koparko- ładowarką musi wynosić co najmniej 24 miesięcy bez limitu motogodzin (liczona od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru) na wszystkie elementy i podzespoły koparko - ładowarki,  dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko – ładowarki,  zapewniony bezpłatny serwis (przeglądy okresowe) koparko-ładowarki w okresie gwarancji,  odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby zamawiającego,  zapewniony czas realizacji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,  oferowana maszyna musi być wyposażona w projekt podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,  dostawca przeszkoli w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko – ładowarki.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych