Ogłoszenie nr 540141825-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564848-N-2020
Data: 21/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum e-Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 001377706, ul. ul. Stanisława Dubois  5A, 00-184  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5970927, e-mail wzp@csioz.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.csioz.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych