Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510225531-N-2019 z dnia 2019-10-22 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Katowice

Ogłoszenie nr 540133163-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567694-N-2019
Data: 01/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Apelacyjny w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 35026600000000, ul. Al. Korfantego 117/119  , 40-156  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 004 691, e-mail przetargi@katowice.sa.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.katowice.sa.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: 0,96
W ogłoszeniu powinno być:

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych