Ogłoszenie nr 510541560-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.
Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Sp. z o.o. w Kętach: Dostawa samochodu ciężarowego do odbioru odpadów komunalnych z zabudową dwukomorową

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610503-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540232274-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Sp. z o.o. w Kętach, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Mickiewicza 8  , 32-650  Kęty, woj. , państwo Polska, tel. 033 845-27-70, 845-01-90, e-mail komax@komax.pl, faks 338 452 760.
Adres strony internetowej (url): www.komax.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka ze 100% udziałem Gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodu ciężarowego do odbioru odpadów komunalnych z zabudową dwukomorową
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PK/07/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis urządzenia wraz z parametrami technicznymi: 1) Podwozie i zabudowa wyprodukowana i skompletowana nie wcześniej niż 01.01.2018r. 2) Pojazd używany, przebieg nie większy niż 60 000 km. 3) Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi oraz dwoma niezależnie pracującymi odwłokami wykonana zgodnie z normą EN1501-1 4) Podwozie trzyosiowe o DMC nie mniejszej niż 26 000 kg, 5) Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty lub dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu 6) Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii, 7) Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 320KM i momencie obrotowym minimum 1200 Nm, spełniający wymagania normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych 8) Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów, bez pedału sprzęgła, wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami. 9) Rozstaw osi w przedziale od 3800mm do 3900mm, 10) Oś przednia: - przednie zawieszenie pneumatyczne, 11) Osie tylne: a) oś trzecia skrętna, b) tylne zawieszenie pneumatyczne, c) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, 12) Przystawka odbioru mocy od silnikowa, spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki, 13) Układ hamulcowy: a) hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy, b) układ hamulcowy z systemem ABS, c) system ESP, 14) Koła 22,5 cala z oponami o rozmiarze: a) Opony dla osi przedniej – 385/55/22,5 b) Opony dla osi tylnej napędowej – 315/70/22,5 c) Opony dla osi tylnej wleczonej 385/55/22,5 15) Kabina: a) kabina dzienna trzymiejscowa, b) kabina klimatyzowana, c) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, d) ogrzewane i elektryczne regulowane lusterka, e) elektrycznie sterowane szyby, f) radio, g) legalizowany tachograf cyfrowy (instrukcja w języku polskim) h) dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego, i) komputer pokładowy , komunikaty wyświetlane w języku polskim, j) zbiornik paliwa zamykany na kluczyk, k) centralny zamek zdalnie sterowany, l) dywaniki gumowe w kabinie, m) fabryczne osłony przeciw najazdowe, n) podłączenie modułu GPS dostarczonego przez zamawiającego. II. Nadwozie śmieciarki 1) Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane min. z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach o grubości min. 4 mm, 2) Kolor zabudowy dowolny, 3) Pojemność zabudowy min. 19 m3. 4) Skrzynia ładunkowa wyposażona w dwie odrębne komory spełniające następujące warunki: 5) Zachowana możliwość załadunku i wyładunku każdej komory osobno, 6) Komora szersza znajdująca się po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy o pojemności między 13 a 14 m3. a) urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 110 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2,3, b) Opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu, c) pulpit sterujący wyposażony w przycisk stop, 7) Komora węższa znajdująca się po prawej stronie pojazdu patrząc w kierunku jazdy o pojemności od 6 do 7m3, a) urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 110 do 360 litrów zgodnie z normą EN840-1,2, b) pulpit sterujący wyposażony w przycisk stop, 8) Stopień zagęszczania odpadów min 5 : 1 w obydwu komorach, płyty wypychowe pracujące niezależnie, 9) Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i przepływie min 130 l/min. montowana bezpośrednio na PTO od silnika, 10) Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali Hardox 400 o grubości min. 4 mm o twardości (HBW) 370 – 430 w jednostce Brinella. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału niż stal Hardox 400, jednak o co najmniej takich samych bądź lepszych parametrach użytkowych (np. twardość 370-430 HBW wg skali Brinella) – parametry techniczno-użytkowe stali Hardox 400 są dostępne na stronie producenta www.ssab.pl , 11) Dno wanny zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy ze stali min. Hardox 400 o grubości min. 6 mm. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału niż stal Hardox 400, jednak o co najmniej takich samych bądź lepszych parametrach użytkowych (np. twardość 370-430 HBW wg skali Brinella) – parametry techniczno-użytkowe stali Hardox 400 są dostępne na stronie producenta www.ssab.pl , 12) Pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali STRENX 650 grubości min. 4 mm, wytrzymałość na rozciąganie Rn (MPa) 700-850 Dopuszcza się zastosowanie innego materiału niż stal Strenx 650, jednak o co najmniej takich samych bądź lepszych parametrach użytkowych (np. wytrzymałość na rozciąganie Rn (MPa) 700-850) – parametry techniczno-użytkowe stali Strenx są dostępne na stronie producenta www.ssab.pl 13) Podwójny niezależny system sterowania prasami zagęszczającymi. Cykl automatyczny uruchamiany za pomocą przycisków/włączników umieszczonych po obu stronach odwłoka 14) Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą proporcjonalnych dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka bez zastosowania dodatkowej elektryki, 15) Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej, 16) Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED, 17) Automatyczna regulacja obrotów silnika, 18) Układ centralnego smarowania zabudowy na smar półpłynny. Układ centralnego smarowania obejmujący smarowanie wszystkich siłowników, łożysk oraz ramion, 19) Dwa zawory kulowe w wannie załadunkowej do opróżniania odcieków min. 3”, 20) Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy, 21) Skrzynka sterownicza do obsługi zabudowy zamontowana w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwu płyty wypychającej za pomocą manualnych przełączników, 22) Płyty prasujące wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach, 23) Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowanie, 24) Minimum trzy wyłączniki bezpieczeństwa, 25) Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne na bocznych ścianach, 26) Światła robocze i światła doświetlające boki i tył zabudowy, 27) Światło błyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu szt. 2 (przód i tył), 28) Dwa stopnie składane dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość: ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h. oraz uniemożliwienia manewru cofania śmieciarki, rozłączenia układu ugniatania, 29) Kamera wsteczna z monitorem kolorowym LCD minimum 7” zamontowanym w kabinie, 30) Ładowność nie mniejsza niż 9,5 ton, 31) Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE, 32) Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim, 33) Homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe, 34) 2 szt. naklejek na bok obudowy o wymiarach 90cmx150cm z logo zamawiającego. Napis i logo wykonane na białym tle. Naklejka wykonana z materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne. III. Wyposażenie dodatkowe: 1) Koło zapasowe, pełnowymiarowe z oponą o rozmiarze 385/55/22,5 2) Trójkąt ostrzegawczy, 3) Apteczka, 4) Gaśnica, 5) Podnośnik hydrauliczny 6) Klucz do kół, 7) Gwarancja na cały pojazd nie mniejsza niż 36 miesięcy. 8) Pojemnik na worki do segregacji zamontowany w łatwo dostępnym miejscu o pojemności 100 l. wykonany z twardego materiału. 9) Zbiornik na czystą wodę o pojemności min. 10 litrów z zaworem 10) Kliny zabezpieczające pod koła (min 2 szt.) 5. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust.4 uPzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 uPzp spoczywa na wykonawcy. 6. Użyte w siwz i w załącznikach do siwz nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w siwz. 7. W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6

Dodatkowe kody CPV: 34144511-3, 80511000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 740000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Józefa Londzina nr 47
Kod pocztowy: 43-382
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 765306.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 765306.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 765306.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych