Ogłoszenie nr 510054712-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Zakład Karny: Dostawa wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Chełmie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521681-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny, Krajowy numer identyfikacyjny 32004100000000, ul. ul. Kolejowa  112, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 653 485, e-mail zk_chelm@sw.gov.pl, faks 825 653 557.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka penitencjarna -zakład karny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Chełmie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Dkw.2232.2.2020.JZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia jest dostawa wędliny drobiowej. 1). Polędwica z indyka -wyrób drobiowy z fileta indyczego, formowany, wędzony, parzony. Barwa: złocista, na przekroju bladoróżowa, umiarkowanym smakiem określonym odpowiednią ilością przypraw, oraz soczystą, jędrną strukturą mięśni zachowaną poprzez ściśle określony czas parzenia. (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 50% wsadu surowcowego). Smak i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami; niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy – 300 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 2). Serdelki drobiowe -delikatne parówki z mięsa drobiowego, lekko podwędzane i parzone z mięsa drobiowego. Wyrób w naturalnej osłonce w jelicie naturalnym. (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 50% wsadu surowcowego). Smak i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami; niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy- 1300 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 3). Szynka z indyka -zawiera wyłącznie mięso drobiowe. Szynka formowana z mięs drobiowych, parzona, charakteryzujący się jasno różową barwą, umiarkowanym smakiem określonym odpowiednią ilością przypraw, oraz soczystą, jędrną strukturą mięśni zachowaną poprzez ściśle określony czas parzenia. (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Smak i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami; niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy. – 300 kg. sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 4). Pasztet z drobiu zapiekany w formie bloku wyrobów garmażeryjny, uprzednio parzony, gotowany lub duszony, z surowców nie mięsnych z dodatkiem przypraw. (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 40% wsadu surowcowego) Smak i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami; niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy.- 1300kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 5) Kiełbasa szynkowa z kurczaka Wyrób o strukturze jednolitej, dość ścisłej konsystencji, soczysty, barwy różowej, smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców i przypraw. W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla kiełbasy z mięsa peklowanego niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy -300 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 6). Pieczeń drobiowa. Wyrób o strukturze jednolitej w formie bloku wyrobów garmażeryjny, uprzednio parzony, gotowany lub duszony, z surowców nie mięsnych z dodatkiem przypraw. (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 40% wsadu surowcowego) Smak i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami; niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Wszystkie składniki równomiernie wymieszane. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy-2 500 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 7). Baton z kurczaka z podrobów drobiowych, powierzchnia gładka, podwędzana, gotowana, niedopuszczalne zabrudzenia, oślizłość i naloty pleśni, konsystencja ścisła. Nie powinien się rozpadać, niedopuszczalny smak i zapach nieświeżych składników, pleśniowy, kwaśny, gorzki. Wszystkie składniki równomiernie wymieszane. Związanie dobre (produkt, w którym mięso wieprzowe, podroby i ścinki stanową nie mniej niż 50% wsadu surowcowego). Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty sprzedaży – 800 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 8). Kiełbasa mazurska z indyka Wyrób o strukturze jednolitej, dość ścisłej konsystencji, soczysty, barwy różowej, smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców i przypraw. W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla kiełbasy z mięsa peklowanego niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy - 1500 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 9). Kiełbasa kanapkowa drobiowa Wyrób o strukturze jednolitej, dość ścisłej konsystencji, soczysty, barwy różowej, smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców i przypraw. W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla kiełbasy z mięsa peklowanego niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy -2 500 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 10). Mielonka drobiowa produkt blokowy, średnio rozdrobniony, zawierający w swym składzie recepturowym mięso drobiowe; barwa przekroju różowa; charakterystyczny smak, typowy dla tej grupy produktów o wyrazistym smaku oraz dobrej krajalność. W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla mięsa drobiowego, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy-2 500 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 11). Kiełbasa parówkowa drobiowa. Wyrób o strukturze jednolitej, dość ścisłej konsystencji, soczysty, barwy różowej, smak i zapach charakterystyczny dla użytych surowców i przypraw. W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Smak i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, z wyczuwalnymi użytymi przyprawami; niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy - 2 000 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 12). Baleron z indyka W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla mięsa drobiowego, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy - 800 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 13). Kiełbasa krakowska drobiowa, o bogatym aromacie mięsnym i przyprawowym. Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla kiełbasy z mięsa peklowanego, niedopuszczalny posmak składników nie mięsnych. Na przekroju - surowce równomiernie rozłożone, barwa mięsa jasnoróżowa do jasnoczerwonej, tłuszczu biała do kremowej; smak i zapach charakterystyczne dla użytych surowców i przypraw (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 70% wsadu surowcowego). Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy-300 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 14). Kiełbasa żywiecka drobiowa średnio rozdrobniona z mięsa drobiowego, skórek i tłuszczu drobiowego, przyprawiona, wędzona, parzona, w osłonce naturalnej lub sztucznej. W osłonce naturalnej lub sztucznej (produkt, w którym mięso drobiowe stanowi nie mniej niż 60% wsadu surowcowego). Konsystencja ścisła, nierozpuszczalna, miękka, zapach i smak charakterystyczny dla kiełbasy z mięsa peklowanego. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy - 300 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 15) Ćwiartka kurczaka tylna mrożone mięso czyste, bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń. Swoisty, charakterystyczny dla mięsa drobiowego, świeżego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia; niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy -3 000 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 16) Mięso drobiowe gulaszowe chude świeże mięso drobiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty sprzedaży. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 dni od daty dostawy- 1500 kg sukcesywne dostawy – hermetycznie lub gazowo pakowana 2. Dostawy sukcesywne na podstawie zamówień telefonicznych, za pośrednictwem faksu lub emailem, realizowane będą we wtorek i czwartek w dni robocze do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Chełmie przy ul. Kolejowej 112, w godz. 8.00 – 12.00. 3. Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 4. Ww. artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości, zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie produkcji, terminie przydatności do spożycia oraz gramaturze. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15131135-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 168400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@zpm-nowakowski.pl
Adres pocztowy: Dąbrowa 6
Kod pocztowy: 26-332
Miejscowość: Sławno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189829.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189829.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189826.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych