Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 38211-2017 z dnia 07-03-2017 - Bydgoszcz
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 samochodów osobowych jednej marki, fabrycznie nowych: - 1 samochód, segment D, typu sedan, - 2 samochody, segment B, typu hatchback. Zamawiający wymaga, aby prze...
Termin składania ofert/wniosków: 15-03-2017

Ogłoszenie nr 41197 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 38211
Data: 07/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 15/03/2017, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 17/03/2017, godzina: 12:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki