Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 326787-2016 z dnia 19-10-2016 - Poznań
Dostawa 8 sztuk sprzętu do mechanicznej kompresji uciskania klatki piersiowej
Termin składania ofert/wniosków: 28-10-2016

Ogłoszenie nr 332036 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 326787
Data: 19/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 63968613200000, ul. ul. Rycerska  10, 60346   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 648 827, e-mail przetarg@ratownictwo.med.pl, faks 618 663 735.
Adres strony internetowej (url): www.ratownictwo.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data:28/10/2016, godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data:04/11/2016, godz.10:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki