Pomiń łącza nawigacji
Strona główna

 

Biuletyn Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1020)

Szanowni Państwo,

Znajdujecie się Państwo na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

Aby zamieścić ogłoszenie należy:

* posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek, w celu aktywacji konta BZP, należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

ul. Postępu 17A

02 -676 Warszawa, 

bądź
Fax: (22) 458 77 00

Email: biuletynzp@uzp.gov.pl

O aktywacji konta zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową na adres podany
we wniosku.

Wypełniony wniosek otrzymają Państwo na maila wskazanego w formularzu, co stanowi potwierdzenie odnotowania pobrania wniosku przez system, oraz weryfikuje poprawną komunikację elektroniczną.  

 

Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.


Aby zmienić dane Zamawiającego w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy zwrócić się mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl), faksem (022 458 77 00) lub pisemnie na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie.


Kolejne kroki:

 • Zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
 • Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy
 • Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku "Nowy ". Wypełnione ogłoszenie zamieszcza się w BZP za pomocą przycisku "Publikacja ogłoszenia",
 • Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać będąc zalogowanym w systemie wchodząc w zakładkę "Moje ogłoszenia" a następnie przycisk "Potwierdzenie".
 • Zamawiający po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do formularza Rocznych sprawozdań.

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie ogłoszenia poprzez wciśniecie przycisku "Przerwanie sesji". Takie ogłoszenie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk "Powrót do przerwanej sesji".


W systemie dostępne są formularze, których wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju:

 • 1. ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1
 • 2. ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo - załącznik nr 2
 • 3. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3
 • 4. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4
 • 5. ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5
 • 6. ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6
 • 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – załącznik nr 7
 • 8. ogłoszenie o zmianie umowy - załącznik nr 8

Uprzejmie informujemy wykonawców, którzy chcą otrzymywać subskrypcję o konieczności założenia nowego konta:

Wykonawcy-subskrypcja

Po przejściu na stronę należy kolejno:
Wybrać:  Wypełnij wniosek -> Zaznaczyć Wykonawca -> wypełnić wskazane pola

Jak usunąć ciasteczka ?