Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510236395-N-2019 z dnia 2019-11-04 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Głogów

Ogłoszenie nr 540200993-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.
Głogów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599380-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Krajowy numer identyfikacyjny 65100000000000, ul. ul. Brama Brzostowska  1, 67-200  Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8333038, 8341081, 8353038, e-mail muzeum@muzeum.glogow.pl, faks 768 333 038.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.glogow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-30, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych